bootstrap theme

Sativa Poland 

Premium CBD Solutions

Z a p r a s z a m y

 

Poznaj  naszą  wizję

W naszych produktach
tylko naturalne
 C B D

 Wyłącznie certyfikowane odmiany
 Niezależne analizy
 Procedury kontroli jakości

 100% ORGANICZNE UPRAWY | 100% CERTYFIKOWANE ODMIANY
| WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI GROWERAMI CBD W EU |  

Nasz międzynarodowy team posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku konopnymSATIVA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 7, 32 – 050 Skawina, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727972

© Copyright 2018 Sativa Poland Sp. z o.o. - All Rights Reserved